Struktur Organisasi

Penanggung Jawab

Badan Pembina

Ketua Pembina

Sekretaris Jenderal DPR RI

Ketua Pembina

Sekretaris Jenderal DPR RI

Susunan Pengawas

Ketua

Drs. Suratna, M.Si.

Wakil Ketua

Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si.

Anggota

Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Susunan Pengurus

Ketua

Drs Mohammad Djazuli, M.Si.

Wakil Ketua

Sam Karya Nugraha, S.E., M.Ak.

Sekretaris

Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.

Bendahara

Vega Lavlinesia, S.E.

Bidang Usaha

Beny Rahbandiyosa Sabri, S.E.

Jumlah Pengelola

17 Orang Pegawai Tetap

• 2 Orang Manager
• 3 Orang Kepala Bidang
• 2 Orang Administrasi USP
• 3 Orang Kepala Unit USR
• 2 Orang Kasir Penerimaan/Pengeluaran
• 2 Orang Minimarket Koperasi Nusantara II
• 1 Orang Minimarket Koperasi Jantung Sehat
• 1 Orang Kasir Pujasera
• 1 Orang CopyCentre&Percetakan

6 Orang Pegawai Tidak Tetap

• • 3 Orang di Mini Market Kalibata
• 2 Orang di Pujasera
• 1 orang di CopyCentre&Percetakan

Anggota

Anggota Luar Biasa